ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ GÖREVLERİ:

MÜLKi GÖREVLER:

Emniyet ve Asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak ve kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumasını yapmak. Önleyici Kolluk Hizmetini yürüterek; Sorumluluk bölgesinde suç işlenmesini önlemek ve toplumun huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır.


ADLİ GÖREVLER:
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

ASKERİ GÖREVLER:
Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.


DİĞER GÖREVLER:

Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.


»ŞIRNAK İL J.K.LIĞININ GÖREVLERİ.doc 
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR