T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

DUYURU

Şırnak İli, Silopi ve Uludere İlçeleri sınırları içerisinde, Temsu Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 'Silopi Enerji Grubu(Hezil Barajı ve Hidroelektrik Santrallari 155MWm/147,88 MWe) Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali' projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından ÇED Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, İnceleme ve Değerlendirme Süreci sona erdirilmiştir. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca ÇED Raporu yeterli bulunarak nihai kabul edilmiştir.

Bu itibarla Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler Komisyon tarafından dikkate alınır. İnceleme, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra bildirilen görüşler dikkate alınmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR